Για όσες δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδάκι ας ρίξουν μια ματιά…

Η Μεταβολομική (Metabolomics) είναι μια τεχνική που επιτρέπει την αξιολόγηση της αναπτυξιακής δυνατότητας των εμβρύων, όταν αυτά βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης 2 έως 8 κυττάρων, δηλαδή πριν μεταφερθούν στη μήτρα. Αναλύει το καλλιεργητικό υγρό στο οποίο αναπτύσσονται μετά τη φάση της γονιμοποίησης και, με βάση τους βιοδείκτες οξειδωτικού και ενεργειακού μεταβολισμού των εμβρύων, προσδιορίζει τη δυνατότητα της φυσιολογικής ανάπτυξής τους. Έτσι, ενώ μέχρι πρότινος το βασικότερο κριτήριο επιλογής των εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα ήταν τα μορφολογικά τους γνωρίσματα, σήμερα υπάρχει μια ακριβέστατη, ασφαλέστατη και ταχύτατη μέθοδο, που καθορίζει ποια έμβρυα είναι ικανά να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον κύκλο μιας εγκυμοσύνης. Το εμβρυολογικό εργαστήριο του EmBIO είναι ένα από τα εργαστήρια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη που αξιοποιεί αυτή την επαναστατική μέθοδο. Χρησιμοποιώντας τον ειδικό φασματογράφο NIR, οι εμβρυολόγοι αξιολογούν με ακρίβεια τους μεταβολίτες των εμβρύων. Αυτό επιτρέπει να μειωθεί με ασφάλεια ο αριθμός των εμβρύων για εμβρυομεταφορά, να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης.

Άλλος σημαντικός προβληματισμός όσων επιθυμούν ν’ αποκτήσουν παιδί με τη βοήθεια της εξωσωματικής είναι κατά πόσο μπορούν να αποφύγουν τα γενετικά νοσήματα που πιθανό να προκύψουν λόγω κληρονομικότητας, ηλικίας ή φύλου. Αυτούς τους κινδύνους έρχεται να αποτρέψει η νέα τεχνική της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης (PGD-PGS), η οποία ανιχνεύει γενετικά νοσήματα του εμβρύου πριν αυτό μεταφερθεί στη μήτρα.

Οι εμβρυολόγοι ανιχνεύουν την οποιαδήποτε γενετική ανωμαλία στα έμβρυα στο στάδιο των 6-10 κυττάρων. Για γονιδιακές μεταλλάξεις εφαρμόζεται η τεχνική PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), ενώ για χρωμοσωμικές ανωμαλίες και για καθορισμό του φύλου σε περιπτώσεις φυλοεπηρεαζόμενων γενετικών νοσημάτων χρησιμοποιείται η τεχνική FISH (φθορίζων υβριδισμός στερεάς φάσεως). Τα ζευγάρια που ζητούν προεμφυτευτικό έλεγχο στη Μονάδα ενδιαφέρονται να αποκλείσουν ασθένειες όπως η μεσογειακή αναιμία, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, η κυστική ίνωση, η μυϊκή δυστροφία κ.ά. Σε συνδυασμό με τη μεταβολική ανάλυση, μπορούν να προσβλέπουν σε σημαντικά αυξημένο ποσοστό επιτυχίας, στην προσπάθειά τους ν’ αποκτήσουν ένα υγιές παιδί.

Για περισσότερες πληροφορίες www.ivf-embryo.gr

Advertisements